Triple-i

Les Tres Fàbriques

Captura
Eren tres fàbriques independents que fabricaven productes a partir del cotó, i com totes les fàbriques de la industria textil de Manlleu, aprofitava l’aigua de4l riu per fer anar les seves màquines.
Desplaçat dalt de tot